#pomagamUkrainie

ZUS dla Ukrainy

ZUS w Toruniu udzieli pomocy uchodźcom z Ukrainy!

1) ZUS pomoże zmienić rachunek, jeżeli przyjmujesz polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku i nie jesteś w stanie pobierać świadczenia; wystarczy, że potrzebujący zgłosić się do najbliższej placówki ZUS. Więcej informacji tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Emerytury+i+renty+dla+osób+na+Ukrainie_w+ukraińska_do+internetu.pdf/e7e27a16-6aac-0dea-9735-a32815468281

2) Uchodźca z Ukrainy może zgłosić się do ZUS w sprawie uzyskania świadczenia rodzinnego, emerytalnego, rentowego lub ubezpieczenia zdrowotnego. Pełną informację w języku ukraińskim tutaj: https://www.zus.pl/…/informacia-dla-gromadan-ukraini

3) Pracownicy wesprą w przypadku objęcia ubezpieczeniem w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w Polsce.

4) Pomogą także przy rejestracji na Platformę Usług Elektronicznych ZUS w języku ukraińskim.

Kontakt do ZUS w Toruniu:
87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 33/39
e-mail: cot@zus.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00

Udostępnij