Kategorie
#pomagamUkrainie

Program mentoringowy

Ми хочемо поділитися з вами інформацією про програму менторства для українських біженців у Польщі. Менторська програма дозволить вам отримати індивідуальні рекомендації та підтримку від фахівця з великої компанії, яка бере участь у цій програмі. Такий фахівець буде вашим наставником протягом чотирьох-шести місяців і допоможе вам сформувати ваші кар’єрні цілі, поліпшити ваше резюме та супровідний лист, а також розширити професійну мережу контактів.

—-

Chcemy podzielić się z Wami informacją o programie mentoringowym dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Program mentoringowy pozwoli otrzymać indywidualne rekomendacje i wsparcie profesjonalisty dużej firmy biorącej udział w programie. Taki profesjonalista będzie Cię mentorem przez cztery do pół roku i pomoże Ci kształtować Twoje cele zawodowe, poprawić CV i list motywacyjny oraz poszerzyć profesjonalną sieć kontaktów.

Kategorie
#pomagamUkrainie

Spotkania dla osób potrzebujących

БІЖЕНЦІВ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У ВАЖКІЙ ЖИТТЄВІЙ СИТУАЦІЇ, ЗАПРОШУЄМО НА ЗУСТРІЧ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ЖИТТЄВУ СИТУАЦІЮ
– 05 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ О 14:00-18:00 ЗА АДРЕСОЮ: WŁOCŁAWEK, UL. BRZESKA,15 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EMPATIA.
– 06 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ O 14:00-18:00 ЗА АДРЕСОЮ:
CIECHOCINEK OSIR UL. TĘŻNIOWA,3
– 05, 06 ВЕРЕСНЯ О 13:00-18:00 ТА 07 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ О 14:00-18:00 ЗА АДРЕСОЮ: TORUŃ, UL. GAGARINA,152 КЛУБ „НОВА КРОПКА” (НАВПРОТИ МАГАЗИНУ „DAR SERCA”).

ПРИ СОБІ МАТИ СОЦІАЛЬНУ КАРТКУ І ПІДГОТУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ.
ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ Є ПОВНІСТЮ ДОБРОВІЛЬНИМ!

ЗОКРЕМА, ЗАПРОШУЄМО ЛЮДЕЙ, ЯКІ:
• НЕ ПРОЖИВАЮТЬ У МІСЦЯХ КОЛЕКТИВНОГО РОЗМІЩЕННЯ
• НЕ ОТРИМУЮТЬ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
• НЕ МАЮТЬ РОБОТИ АБО МАЮТЬ НИЗЬКУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
• МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ.

У ЗВ’ЯЗКУ З ПОСТІЙНОЮ ОЦІНКОЮ ПОТРЕБ ТА СИТУАЦІЇ БІЖЕНЦІВ У НАШОМУ ВОЄВОДСТВІ, ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗМЕНШЕННІ ДОСТУПНОЇ ПІДТРИМКИ, В РАМКАХ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБЛИВИМ ЧИНОМ МИ ХОЧЕМО ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА ТИХ ЛЮДЯХ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ.
ТОМУ МИ ВИРІШИЛИ ВНЕСТИ ДЕЯКІ ЗМІНИ ДО НАШОЇ СИСТЕМИ ДОПОМОГИ. ЗВИЧАЙНО, МИ БУДЕМО Й НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ ПУНКТИ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В ТОРУНІ, БИДГОЩІ, ВЛОЦЛАВКУ, ЧЕХОЧІНКУ ТА ІНШИХ МІСЦЯХ. ОДНАК ЛЮДИ, ЧИЇ СИТУАЦІЇ БУДУТЬ ВИЗНАНІ ЯК СКЛАДНІ – МАТИМУТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ПІДТРИМКУ.

ТОРУНЬ.БУДЬ ЛАСКА, ПРИХОДЬТЕ В ПРИЗНАЧЕНИЙ ЧАС!
ВІВТОРОК 05.09.23
13.00 – 14.00 – НОМЕРИ: 1-100
14.00 – 15.00 – НОМЕРИ: 101-200
15.00 – 16.00 – НОМЕРИ: 201-300
16.00 – 17.00 – НОМЕРИ: 301-400
17.00 – 18.00 – НОМЕРИ: 401-500
СЕРЕДА 06.09.2023
13.00 – 14.00 – НОМЕРИ: 501-600
14.00 – 15.00 – НОМЕРИ: 601-700
15.00 – 16.00 – НОМЕРИ: 701-800
16.00 – 17.00 – НОМЕРИ: 801-900
17.00 – 18.00 – НОМЕРИ: 901-1000
ЧЕТВЕР 07.09.2023
14.00 – 15.00 – НОМЕРИ: 1001-1100
15.00 – 16.00 – НОМЕРИ: 1100-1625
16.00 – 18.00 – СІМ’Ї, ЯКІ З ПОВАЖНИХ ПРИЧИН НЕ З’ЯВИЛИСЯ В ЗАЗНАЧЕНИЙ ДЕНЬ І ГОДИНУ

—–

Osoby, które się znajdują w trudnej sytuacji życiowej, ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
– 05 września 2023 roku o godzinie 14:00-18:00, Włocławek, ul. Brzeska,15 Spółdzielnia Socjalna Empatia.
– 06 września 2023 roku o godzinie 14:00-18:00, Ciechocinek OSiR ul. Tężniowa,3
– 05 i 06 września о 13:00-18:00, Toruń, ul. Gagarina,152 klub „Nowa Кropkа” (naprzeciwko sklepu „Dar serca”).

Przy sobie należy mieć kartę społeczną oraz przygotować informację niezbędną do wypełnienia oświadczenia. Wypełnienie oświadczenie jest całkowicie dobrowolne!

W szczególności zapraszamy osoby które:
• nie zamieszkują w miejscach zakwaterowania zbiorowego
• nie otrzymują refundacji za zakwaterowanie i wyżywienie
• nie mają pracy bądź osiągają niskie wynagrodzenie
• mają problemy zdrowotne.

W związku z ciągłą ewaluacją potrzeb i sytuacji osób uchodźczych, znajdujących na terenie naszego województwa, przy jednoczesnym zmniejszenie dostępnego wsparcia, w ramach naszej działalności w sposób szczególny, chcemy skupić się na tych osobach, kto najbardziej potrzebuje pomocy. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić pewne zmiany w naszej systemie pomocy. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy zbierali punkty pomocy humanitarnej w Toruniu w Bydgoszczy, Włocławku, Ciechocinku i innych miejscach. Jednak osoby których sytuacjach zostanie zweryfikowana jako trudna – będą miały możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia. Toruń!
Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę!
Wtorek 05.09.23
13.00 – 14.00 – numery: 1-100
14.00 – 15.00 – numery: 101-200
15.00 – 16.00 – numery: 201-300
16.00 – 17.00 – numery: 301-400
17.00 – 18.00 – numery: 401-500 Środa 06.09.2023
13.00 – 14.00 – numery: 501-600
14.00 – 15.00 – numery: 601-700
15.00 – 16.00 – numery: 701-800
16.00 – 17.00 – numery: 801-900
17.00 – 18.00 – numery: 901-1000 Czwartek 07.09.2023
14.00 – 15.00 – numery: 1001-1100
15.00 – 16.00 – sale: 1100-1500
16.00 – 18.00 – rodziny, które z ważnych powodów nie stawiły się w wyznaczonym dniu i godzinie.
Kategorie
#pomagamUkrainie

Polskie prawo pracy – spotkanie

Drodzy Ukraińcy! Mamy dla Was następujące informacje. Zespół UHR organizuje cykl spotkań online dla uchodźców na temat polskiego prawa pracy. Spotkania odbędą się w języku ukraińskim.

Pierwszy webinar na temat „Form zatrudnienia w Polsce” odbędzie się 5 września o godz. 18:00. Porozmawiamy o możliwościach i ograniczeniach umów w Polsce. Ponadto porozmawiamy o problemach, które mogą pojawić się przy różnych formach zatrudnienia oraz o tym, jak sobie z nimi poradzić, a także o czym zwrócić uwagę w zatrudnieniu.

Spotkanie potrwa 45 minut. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i prosimy o przekazanie tej informacji tym, którym się przyda.

Kategorie
#pomagamUkrainie

УВАГА / UWAGA

понеділка, 4 вересня 2023 року, під час першого отримання гуманітарної допомоги в благодійному магазині «Дар серця» необхідно пред’явити оригінали паспортів та підтвердити номери PESEL усіх членів родини.
В зв’язку з численними поверненнями в Україну та прибуттям нових осіб до Польщі  маємо необхідність періодично верифікувати кількість людей, які знаходяться на території Куявсько-Поморського воєводства.
У випадку осіб з Влоцлавка та гміни Александрів – Куявської перевірка відбудеться на наступних видачах гуманітарної допомоги в цих містах.
Верифікація стосується тих, хто оформив соціальну картку до 01 травня 2023 року.

—-

Od poniedziałku 4 września przy pierwszym odbiorze pomocy humanitarne w sklepie charytatywnym „Dar serca” konieczne jest zebranie ze sobą oryginału paszportu i potwierdzenie PESELU wszystkich członków rodziny.
W związku z licznymi powrotami na Ukrainę i przyjazdami nowych osób do Polski, konieczna jest okresowa weryfikacja liczby osób zostających na terytorium województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W przypadku osób z Włocławku i gminy Aleksandrów-Kujawskiej weryfikacja będzie miała miejsce przy kolejnej akcji przekazywania pomocy humanitarnej w tych miastach. Dotyczy osób które rejestrowali się do kart społecznych przed 01 maja.

Kategorie
#pomagamUkrainie

Przekazujemy soki

Tym razem pomoc przekazana przez Polski Czerwony Krzyż Bydgoszcz trafią do uchodźców w Toruniu (Królewskim Dziedzińcu – Fundacja i Dom Modlitwy w Toruniu), Włocławku (Spółdzielnia Socjalna Empatia) oraz w Ciechocinku. Zawsze stawiamy na współpracę, tak było i tym razem. Dziękujemy Stowarzyszenie „Dzięki Wam” oraz wolontariuszom Ani i Marcinowi.

Kategorie
#pomagamUkrainie

Psycholog

Z naszymi działaniami staramy się docierać do osób, które w sposób szczególny potrzebują pomocy. Do takich z pewnością należą osoby uchodźcze przebywające w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do podstawowych usług i wsparcia. Zawsze też stawiamy na współpracę, zarówno z innymi organizacjami, samorządami, administracją rządową jak i międzynarodowymi organizacjami. Jesteśmy partnerem UNHCR w ramach Regionalnego Programu Reagowania na sytuacje na Ukrainie, należymy również do kilku grupach roboczych w ramach Planu.

Wsparcie psychologiczne świadczone jest dzięki wsparciu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kategorie
#pomagamUkrainie społeczne

Walczymy o pomoc

Wraz z innymi organizacjami wystąpiliśmy do Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencje w związku z przewidywanym kryzysem w świadczeniu pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy na terenie Polski. Oddzielnie podjęliśmy również działania w celu wyjaśnienia i rozwiązania tego palącego problemu na szczeblu krajowym.

Kategorie
#pomagamUkrainie

Spotkania w ośrodkach trwają

Kontynuujemy spotkania w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego w województwie Kujawsko – Pomorskim w ramach aktywizacji społeczno-ekonomicznej. W tym tygodniu prowadziliśmy takie spotkania między innymi w: Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku, Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży – MCSM Toruń, Magnat Hotel & Restauracja oraz w Szkole Leśnej na Barbarce.

Działania w ramach Funduszu Pomocy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Spotkania prowadzimy we współpracy z Fundacją Pro Omnis, Fundacją Chcepomagam oraz Chorągwią Kujawsko-Pomorskiego ZHP im. Mikołaja Kopernika.

Kategorie
#pomagamUkrainie

Spotkania w ośrodku

W ramach aktywizacji społeczno-ekonomicznej nadal prowadzimy spotkania w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego w Województwie Kujawsko – Pomorskim.
Podczas nich informujemy o:
– zmianach w Ustawie o Pomocy Obywatelom Ukrainy
– wsparciu w zakresie poszukiwania pracy
– możliwościach nauki języka polskiego
– możliwości pomocy psychologicznej
– możliwych dodatkowych usługach asystenckich

Działania w ramach Funduszu Pomocy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, prowadzimy we współpracy z Fundacja Pro Omnis, Fundacja Chcepomagam, Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika.

Kategorie
#pomagamUkrainie

Zaopatrzenie wyjechało

Piątek wieczór to dobra okazja żeby zaopatrzyć partnerskie punkty pomocowe: Królewskie Dziedzińce oraz Fort 1 Toruń. Nie byłoby to możliwe gdyby nie nasi darczyńcy: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Polska Akcja Humanitarna (PAH), Bank Żywności w Grudziądzu.