Bo współpraca zawsze się opłaca!

Z radością informujemy, że nasza fundacja otrzymała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych sprzętów i pomocy, które umożliwią nam skuteczną realizację powierzonych zadań. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli jeszcze efektywniej działać na rzecz społeczności, realizując nasze inicjatywy z jeszcze większym rozmachem i profesjonalizmem. To ważny krok w kierunku wzmocnienia naszych działań i zwiększenia ich zasięgu, co przyniesie korzyści wielu osobom i grupom, którym pomagamy. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie i pełni entuzjazmu patrzymy w przyszłość, gotowi na nowe wyzwania i projekty.

Czym jest KPO?
Jest to program składający się z licznych reform i inwestycji, którego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki oraz sprawienie, że będzie ona bardziej odporna na kryzysy. Wśród obszarów, które wspiera KPO znajduje się poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Program, który my realizujemy to „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”.

Wśród głównych celów naszej działalności znajdują się:
1) Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego, poprzez zakup środków trwałych, wyposażenia, przeprowadzenie remontu lub adaptacja pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia takiej działalności
2) Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
3) Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Rozwój Fundacji w nowym obszarze pozwoli na zwiększenie zatrudnienia i rozwój w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy czym wspomagane są także inne podmioty ekonomii społecznej co pozwoli na zwiększenie skali oddziaływania. Zakup niezbędnego wyposażenia oraz wdrożenie sklepu internetowego wzmocni potencjał innowacyjny i rozwojowy organizacji. Uzyskane dodatkowe źródło dochodu pozwolą na skuteczną reintegrację zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników Fundacji. Bezpośredni udział pracowników w procesie rozwoju pozwoli na nabycie i podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Wprowadzona modernizacja i poszerzenie działalności umożliwi dopasowanie się organizacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i społecznych oraz skuteczną odpowiedź na aktualne problemy społeczne.