Projekty i realizacje

ProAktywni – mobilny klub wsparcia.
LIST INTENCYJNY


Wspólne Dziedzictwo – Wspólna Sprawa


Bezpieczne Drzwi – Higieniczna Nakładka Na Klamkę


Wędrujące miasto Nieszawa 3Dakładka Na Klamkę


Kulturalny zamek nad Wisłą


Imprezy, organizowane przez Fundację w latach 2016 – 2019


Makroplotka – Egadka. Serwis miejsc i legend nieznanych.