Projekty i realizacje

ProAktywni

Mobilny klub wsparcia. LIST INTENCYJNY


Wspólne Dziedzictwo

Wspólna Sprawa


Bezpieczne Drzwi

Higieniczna Nakładka Na Klamkę


Wędrujące miasto Nieszawa

Model 3D


Kulturalny zamek nad Wisłą

Zajęcia dla dzieci na Zamku Dybów

Imprezy, organizowane przez Fundację

lata 2016 – 2019


Makroplotka – Egadka

Serwis miejsc i legend nieznanych