#pomagamUkrainie

Współpraca to klucz do pomocy

Dziś na wspólnym posiedzeniu zespołów RDPP ds. Pomocy Ukrainie, ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych i Uproszczeń, ds. Włączenia Społecznego i Przeciwdziałania Ubóstwu oraz ds. Interwencji wraz z przedstawicielami administracji rządowej, rozmawialiśmy na temat „Programu współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy”.

Wierzymy, że dzięki owocnym rozmowom i współpracy uda się usprawnić system pomocy w związku z kryzysem spowodowanym wojną na Ukrainie.

Udostępnij