#pomagamUkrainiespołeczne

Pomoc osobom niewidomym

Pomoc osobom niewidomym

Fundacja Otwarta Przestrzeń Światłownia nieprzerwanie wspiera m.in osoby niewidome. Od lutego zeszłego roku wzięła pod swoją opiekę również osoby, które przybyły z Ukrainy.

Pamiętajmy, że osoby niewidome mają szczególnie trudno by przystosować się do nowych warunków, a trauma jest jeszcze trudniejsza do przezwyciężenia. Cieszymy się że możemy współpracować i razem czynić dobro!

Udostępnij