#pomagamUkrainie

Na ul. Gagarina się dzieje

Na ul. Gagarina się dzieje

Dziś wraz z Fundacją i Domem Modlitwy w Toruniu w punkcie przy ulicy Gagarina wydajemy pakiety ze środkami czystości dla 150 rodzin. Dodatkowo przekazane będą obiady przygotowane przez Fundację Pro Omnis i Fundację Zdrowego Życia (Chwast Prast Vegetarian Bistro).

Dziękujemy Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy, bez którego nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie pomagać.

Jesteśmy w trakcie wdrażania elektronicznego systemu rejestracji pomocy, który będzie używany do skoordynowania pomocy na różnych punktach.

Udostępnij