#pomagamUkrainie

Konferencja

Konferencja

Tylko działając razem, stanowczo i bez jakichkolwiek podziałów możemy skutecznie zakończyć agresję Rosji i idące wraz z nią krzywdy.

Dziś przedstawiciel naszej organizacji bierze udział w istotnej debacie na szczeblu europejskim. Cieszymy się, że nasze działania są dostrzegane i możemy brać udział w społecznym dialogu na temat tak istotnych kwestii jaką jest pomoc Ukrainie, jej przyszłość oraz wpływ obecnej sytuacji na każdego mieszkańca Europy.

Udostępnij