społeczne

Wyjątkowy gość w Toruniu

Wyjątkowy gość w Toruniu

Dziś kilka słów o mniej znanej stronie naszej aktywności, czyli działalności rzeczniczej i strażniczej.

Dziś w Toruniu mieliśmy okazję gościć Naczelnika z Rządowego Centrum Legislacji. Podczas kilku spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych rozmawialiśmy o roli i możliwościach społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa.

Dyskutowaliśmy również o planowanych szkoleniach w tym zakresie. Z własnego doświadczenia wiemy, że uzbrajając się w niezbędne kompetencje możemy mieć realny wpływ na kształtowanie prawa zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Cieszy nas fakt iż nasze miasto jako drugie w Polsce stało się miejscem wizyty Naczelnika. Bardzo dziękujemy Fundacja Pro Omnis za udostępnienie przyjaznej przestrzeni, w której mogliśmy zorganizować dzisiejsze spotkania i uczestnikom za wymianę myśli.

Udostępnij