#pomagamUkrainie

Spotkania w ośrodku

W ramach aktywizacji społeczno-ekonomicznej nadal prowadzimy spotkania w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego w Województwie Kujawsko – Pomorskim.
Podczas nich informujemy o:
– zmianach w Ustawie o Pomocy Obywatelom Ukrainy
– wsparciu w zakresie poszukiwania pracy
– możliwościach nauki języka polskiego
– możliwości pomocy psychologicznej
– możliwych dodatkowych usługach asystenckich

Działania w ramach Funduszu Pomocy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, prowadzimy we współpracy z Fundacja Pro Omnis, Fundacja Chcepomagam, Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika.

Udostępnij