#pomagamUkrainie

Spotkania dla osób potrzebujących

ПРИ СОБІ МАТИ СОЦІАЛЬНУ КАРТКУ І ПІДГОТУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ.
ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ Є ПОВНІСТЮ ДОБРОВІЛЬНИМ!

ЗОКРЕМА, ЗАПРОШУЄМО ЛЮДЕЙ, ЯКІ:
• НЕ ПРОЖИВАЮТЬ У МІСЦЯХ КОЛЕКТИВНОГО РОЗМІЩЕННЯ
• НЕ ОТРИМУЮТЬ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
• НЕ МАЮТЬ РОБОТИ АБО МАЮТЬ НИЗЬКУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
• МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ.

У ЗВ’ЯЗКУ З ПОСТІЙНОЮ ОЦІНКОЮ ПОТРЕБ ТА СИТУАЦІЇ БІЖЕНЦІВ У НАШОМУ ВОЄВОДСТВІ, ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗМЕНШЕННІ ДОСТУПНОЇ ПІДТРИМКИ, В РАМКАХ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБЛИВИМ ЧИНОМ МИ ХОЧЕМО ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА ТИХ ЛЮДЯХ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ.
ТОМУ МИ ВИРІШИЛИ ВНЕСТИ ДЕЯКІ ЗМІНИ ДО НАШОЇ СИСТЕМИ ДОПОМОГИ. ЗВИЧАЙНО, МИ БУДЕМО Й НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ ПУНКТИ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В ТОРУНІ, БИДГОЩІ, ВЛОЦЛАВКУ, ЧЕХОЧІНКУ ТА ІНШИХ МІСЦЯХ. ОДНАК ЛЮДИ, ЧИЇ СИТУАЦІЇ БУДУТЬ ВИЗНАНІ ЯК СКЛАДНІ – МАТИМУТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ПІДТРИМКУ.

ТОРУНЬ.БУДЬ ЛАСКА, ПРИХОДЬТЕ В ПРИЗНАЧЕНИЙ ЧАС!
ВІВТОРОК 05.09.23
13.00 – 14.00 – НОМЕРИ: 1-100
14.00 – 15.00 – НОМЕРИ: 101-200
15.00 – 16.00 – НОМЕРИ: 201-300
16.00 – 17.00 – НОМЕРИ: 301-400
17.00 – 18.00 – НОМЕРИ: 401-500
СЕРЕДА 06.09.2023
13.00 – 14.00 – НОМЕРИ: 501-600
14.00 – 15.00 – НОМЕРИ: 601-700
15.00 – 16.00 – НОМЕРИ: 701-800
16.00 – 17.00 – НОМЕРИ: 801-900
17.00 – 18.00 – НОМЕРИ: 901-1000
ЧЕТВЕР 07.09.2023
14.00 – 15.00 – НОМЕРИ: 1001-1100
15.00 – 16.00 – НОМЕРИ: 1100-1625
16.00 – 18.00 – СІМ’Ї, ЯКІ З ПОВАЖНИХ ПРИЧИН НЕ З’ЯВИЛИСЯ В ЗАЗНАЧЕНИЙ ДЕНЬ І ГОДИНУ

—–

Osoby, które się znajdują w trudnej sytuacji życiowej, ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
– 05 września 2023 roku o godzinie 14:00-18:00, Włocławek, ul. Brzeska,15 Spółdzielnia Socjalna Empatia.
– 06 września 2023 roku o godzinie 14:00-18:00, Ciechocinek OSiR ul. Tężniowa,3
– 05 i 06 września о 13:00-18:00, Toruń, ul. Gagarina,152 klub „Nowa Кropkа” (naprzeciwko sklepu „Dar serca”).

Przy sobie należy mieć kartę społeczną oraz przygotować informację niezbędną do wypełnienia oświadczenia. Wypełnienie oświadczenie jest całkowicie dobrowolne!

W szczególności zapraszamy osoby które:
• nie zamieszkują w miejscach zakwaterowania zbiorowego
• nie otrzymują refundacji za zakwaterowanie i wyżywienie
• nie mają pracy bądź osiągają niskie wynagrodzenie
• mają problemy zdrowotne.

W związku z ciągłą ewaluacją potrzeb i sytuacji osób uchodźczych, znajdujących na terenie naszego województwa, przy jednoczesnym zmniejszenie dostępnego wsparcia, w ramach naszej działalności w sposób szczególny, chcemy skupić się na tych osobach, kto najbardziej potrzebuje pomocy. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić pewne zmiany w naszej systemie pomocy. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy zbierali punkty pomocy humanitarnej w Toruniu w Bydgoszczy, Włocławku, Ciechocinku i innych miejscach. Jednak osoby których sytuacjach zostanie zweryfikowana jako trudna – będą miały możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia. Toruń!
Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę!
Wtorek 05.09.23
13.00 – 14.00 – numery: 1-100
14.00 – 15.00 – numery: 101-200
15.00 – 16.00 – numery: 201-300
16.00 – 17.00 – numery: 301-400
17.00 – 18.00 – numery: 401-500 Środa 06.09.2023
13.00 – 14.00 – numery: 501-600
14.00 – 15.00 – numery: 601-700
15.00 – 16.00 – numery: 701-800
16.00 – 17.00 – numery: 801-900
17.00 – 18.00 – numery: 901-1000 Czwartek 07.09.2023
14.00 – 15.00 – numery: 1001-1100
15.00 – 16.00 – sale: 1100-1500
16.00 – 18.00 – rodziny, które z ważnych powodów nie stawiły się w wyznaczonym dniu i godzinie.

Udostępnij