#pomagamUkrainie

Onko-pomoc

Onko-pomoc

W ramach projektu OnkoUkraina, dotyczącego wsparcia pacjentów onkologicznych z Ukrainy, OnkoFundacja ALIVIA pomagać będzie w:
1) Zorientowaniu się w polskim systemie zdrowa
2) Tłumaczeniu dokumentacji medycznej
3) Organizacji transportu do i z placówek medycznych
4) Udzielaniu wsparcia finansowego dla osób potrzebujących

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na: onko_ukraine@alivia.org.pl albo za pośrednictwem komunikatora Viber: +48 789 414 406.

Udostępnij