#pomagamUkrainiespołeczne

Jeździmy po regionie

Przez trzy dni ubiegłego tygodnia w różnych miastach Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pracownicy Fundacja New Story weryfikowali sytuację życiową uchodźców.

Minęło dużo czasu od wybuchu wojny w Ukrainie, sytuacja osób uchodźczych uległa też zmianie – dziś chcemy w naszych działaniach skupić się na tych którzy najbardziej potrzebują pomocy. Oczywiście wciąż będziemy współpracować w ramach bieżącej pomocy z takimi punktami jak Dar Serca w Toruniu (Królewskie Dziedzińce – Fundacja i Dom Modlitwy w Toruniu), Spółdzielni Socjalna Empatia we Włocławku, czy Stowarzyszeniu „Dzięki Wam” w Bydgoszczy.

Udostępnij