#pomagamUkrainiespołeczne

Walczymy o pomoc

Walczymy o pomoc

Wraz z innymi organizacjami wystąpiliśmy do Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencje w związku z przewidywanym kryzysem w świadczeniu pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy na terenie Polski. Oddzielnie podjęliśmy również działania w celu wyjaśnienia i rozwiązania tego palącego problemu na szczeblu krajowym.

Udostępnij