#pomagamUkrainie

Psycholog

Psycholog

Z naszymi działaniami staramy się docierać do osób, które w sposób szczególny potrzebują pomocy. Do takich z pewnością należą osoby uchodźcze przebywające w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do podstawowych usług i wsparcia. Zawsze też stawiamy na współpracę, zarówno z innymi organizacjami, samorządami, administracją rządową jak i międzynarodowymi organizacjami. Jesteśmy partnerem UNHCR w ramach Regionalnego Programu Reagowania na sytuacje na Ukrainie, należymy również do kilku grupach roboczych w ramach Planu.

Wsparcie psychologiczne świadczone jest dzięki wsparciu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Udostępnij