Wolontariat

Zostań naszym Wolontariuszem!
Jeśli chcesz mieć realny wpływ na zmiany w społeczności i relacjach międzyludzkich, dołącz do naszego zespołu wolontariuszy i działaj razem z nami na rzecz wspólnego dobra! Niezależnie od wieku i miejsca pochodzenia, każdy znajdzie u nas miejsce. Twoje zaangażowanie jest dla nas bezcenne!

Nie zwlekaj, dołącz do naszego zespołu już dziś i zacznij zmieniać świat na lepsze!

Czym jest wolontariat?
Wolontariat to aktywne zaangażowanie się w działania społeczne lub charytatywne na zasadzie dobrowolności i bez wynagrodzenia finansowego. Jest to niezwykle ważna forma pomocy, która przyczynia się do budowania lepszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Wolontariusze oddają swój czas, energię i umiejętności, aby wspierać osoby potrzebujące, społeczności oraz organizacje non-profit.

Celem wolontariatu jest niesienie pomocy potrzebującym, wspieranie lokalnych społeczności oraz promowanie wartości takich jak solidarność, empatia i altruizm. Dzięki wolontariatowi poprawia się sytuacja innych, a sam wolontariusz rozwija swoje umiejętności, nawiązuje nowe kontakty i zdobywa cenne doświadczenia. Wolontariat jest niezwykle istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ wspiera i uzupełnia działania instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W wielu przypadkach wolontariusze wypełniają luki tam, gdzie brakuje środków lub zasobów, aby sprostać potrzebom społeczności.

Dlaczego warto pomagać?

  • Wspierasz potrzebujących: Twoje zaangażowanie może pomóc osobom, które potrzebują wsparcia lub są w trudnej sytuacji życiowej, są starsze, biedne lub niepełnosprawne. W obecnej sytuacji zmniejszają się przez to poważne skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę.
  • Budujesz społeczność: Działając razem z innymi wolontariuszami, tworzysz silniejszą społeczność opartą na wzajemnej pomocy i wsparciu. A dzięki współpracy z innymi wolontariuszami, tworzysz siatkę kooperacji.
  • Masz wpływ: To dzięki twoim działaniom świat zmienia się na lepsze!
  • Rozwijasz się: Wolontariat to doskonała okazja do nauki nowych umiejętności, budowania doświadczenia oraz poznawania ciekawych ludzi. Budujesz swoje kompetencje w zakresie aktywności społecznej.
  • Czujesz satysfakcję: Pomaganie innym przynosi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia.

Co można zrobić w ramach wolontariatu?
Zaangażowanie się w naszą organizację oznacza współpracę w różnorodnych projektach. Wraz z nami:
1. Pomóż w organizacji i zachowaniu porządku podczas różnego rodzaju wydarzeń dla społeczności lokalnej.
2. Weź udział w pakowaniu paczek pomocowych dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej.
3. Weź udział w zbiórkach żywności.
4. Pomóż w opiece na osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi.
5. Pomóż dzieciom w nauce.
6. Weź udział w akcjach na rzecz społeczności lokalnej.
7. Pomóż doraźnie w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa.
8. Pomóż w organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
9. Zrealizuj swój własny pomysł
i wiele innych.

Działania Fundacji na Rzecz Wolontariatu

Realizujemy inicjatywy zgłaszane oddolnie przez wolontariuszy, wspierając je finansowo i zapewniając nadzór. Nasza rola polega na udzielaniu wsparcia, podczas gdy inicjatywy są realizowane przez społeczeństwo obywatelskie.

Bierzemy aktywny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, organizując coroczną mini-galę wolontariatu, na której wyróżniamy i nagradzamy najbardziej zaangażowanych uczestników.

Finansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności
Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności możemy kontynuować naszą misję i angażować coraz więcej osób do działania na rzecz dobra wspólnego.

Czym jest „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO”?
Jest to ścieżka wsparcia w ramach Programu Korpusu Solidarności, którego głównym celem jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem, wsparcie finansowe i poza finansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. Dodatkowo dzięki temu przedsięwzięciu Korpus Solidarności wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu wolontariuszy i wspólnego działania na rzecz lepszego świata! Dzięki wolontariatowi z nami, będziesz mieć okazję rozwijać swoje umiejętności, nawiązywać nowe znajomości i realnie wpływać na swoją społeczność. Każdy wkład jest bezcenny i razem możemy osiągnąć wiele. Nie zwlekaj, dołącz do naszego zespołu już dziś i stań się częścią czegoś większego.

Skontaktuj się z nami: tel.
PL: 536-700-235
UA: 535-328-635
mail: info@new-story.pl
lub przyjdź osobiście: 87 – 100 Toruń, ul. Gagarina 152 sklep charytatywny Dar serca

Czekamy na Ciebie!