#pomagamUkrainie

Wydawanie we Włocławku i Ciechocinku

Wydawanie we Włocławku i Ciechocinku

Za nami kolejne bardzo owocne dwa dni pracy. Wydaliśmy paczki z żywnością i środkami czystości prawie dla 150 rodzin uchodźczych. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością, wdzięcznością i uśmiechem. To właśnie sprawia, że nadal chce nam się pomagać drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy naszym niesamowitym wolontariuszom i partnerom: Fundacji i Domowi Modlitwy w Toruniu oraz Caritas Diecezji Toruńskiej.

Akcja w ramach funduszu pomocy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Wsparcia Organizacji Wolontariatu w NGO Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

„Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – św. Jan Paweł II

Udostępnij