#pomagamUkrainie

Wydawanie wciąż trwa

Wydawanie wciąż trwa

Wydawanie pomocy dla osób uchodźczych przez działającą pod naszym patronatem grupę inicjatywną na punkcie przy ul. Towarowej 12.

Dziękujemy Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy i Bankowi Żywności w Grudziądzu, bez których nie bylibyśmy w stanie utrzymać m.in tego punktu i wspierać wielu mniejszych organizacji aktywnie świadczących pomoc humanitarną.

Udostępnij