#pomagamUkrainiespołeczne

Szkolimy się dla WAS

Szkolimy się dla WAS

Szkolimy się, aby zmieniać świat! Tym razem jedna z dziewczyn z naszego zespołu uczestniczyła w szkoleniu „Razem możemy więcej” organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Celem szkolenia było wprowadzenie w założenia i realizację projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zapoznanie z projektową metodą pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym. Szkolenie umożliwiło wymianę dobrych praktyk w zakresie projektów EKS, spotkanie z organizacjami, które realizują Projekty Solidarności i Projekty Wolontariatu w programie EKS.

To były dwa niesamowicie inspirujące dni pełne pomysłów, wiedzy, wspaniałych ludzi, dzięki którym wiemy, że razem możemy więcej.

Udostępnij