społeczne

Raportu na temat wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski

Raportu na temat wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski

Udostępniamy raport analizujący wpływ uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski (plik w języku polskim).

Oto niektóre z kluczowych wniosków z raportu:

  • Wpływ na rynek pracy: Uchodźcy z Ukrainy znacznie przyczynili się do wzrostu liczby pracowników, szczególnie w sektorach takich jak produkcja, usługi gastronomiczne i handel. Wzrost zatrudnienia w tych sektorach znacząco wpłynął na dynamikę rynku pracy.
  • Wzrost PKB: Wkład uchodźców w PKB Polski wynosił między 0,7% a 1,1% w 2023 roku i przewiduje się dalszy wzrost.
  • Zwiększenie dochodów publicznych: Dzięki zwiększeniu podstawy opodatkowania i wyższej konsumpcji, dochody publiczne wzrosły o 1,05-1,45% w 2023 roku.
  • Wyzwania integracyjne: Mimo pozytywnych efektów ekonomicznych, raport zwraca uwagę na wyzwania integracyjne, które mogą ograniczać dostęp do niektórych sektorów pracy.

RAPORT ZNAJDZIESZ TUTAJ!!!

Udostępnij