#pomagamUkrainie

Obiady na Kościuszki 23

W punkcie wydawczym prowadzonym przez naszą Fundację i Toruński Sztab Pomocy Ukrainie przy ul. Kościuszki 23 każdego dnia wydajemy 120 obiadów dla osób z Ukrainy.

Dotychczas było to 40 porcji – jednak w kolejce czekało ponad 100 osób. Mamy nadzieję że dzięki wsparciu World Central Kitchen, umiejętnościom kulinarnym Fundacja Pro Omnis oraz wolontariuszkom, które prowadzą ten punkt – uda nam się zaspokoić podstawowe potrzeby.

Pomoc żywnościowa trafia głównie do:
– samotnych matek z małymi dziećmi
– osób starszych- osób które nie są w stanie podjąć w chwili obecnej pracy ze względów zdrowotnych- osób w trudnej kondycji psychicznej
– rodzin wielodzietnych

W puncie tym wydawana jest również sucha żywność i środki higieny.

Udostępnij