#pomagamUkrainie

Nie odpuszczamy

Nie odpuszczamy

Dzięki współpracy z Bank Żywności w Grudziądzu i Caritas Diecezji Toruńskiej dostarczyliśmy napoje do Bydgoszczy (Stowarzyszenie „Dzięki Wam”) oraz Włocławka (Spółdzielnia Socjalna Empatia).

W przyszłym tygodniu będą dystrybuowane zarówno dla Polaków jak i osób z Ukrainy w Toruniu wraz z Królewskim Dziedzińcem – Fundacja i Dom Modlitwy w Toruniu.

Udostępnij