#pomagamUkrainie

Kolejne palety z darami

Cały czas organizujemy pomoc dla potrzebujących, jednocześnie staramy się dbać o to by żywność o krótkich terminach przydatności była spożytkowana a nie utylizowana.

Tylko w tym tygodniu kilkanaście palet wsparcia zostało przez nas odebrane, przesegregowane i wydane do punktów pomocy humanitarnej.

Udostępnij