#pomagamUkrainie

Wydajemy paczki ze środkami higieny i czystości

Wydajemy paczki ze środkami higieny i czystości

Na terenie Torunia w dniu 23.09.2022 w godzinach 13.00 – 18.00 dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 wydawano 150 paczek ze środkami higieny i czystości.

Aby skorzystać z pomocy konieczna była wcześniejsza rejestracja u przedstawiciela naszej Fundacji. Rejestracja jest konieczna również do otrzymywania innych form pomocy w przyszłości (np. paczki żywnościowe, gotowe posiłki etc.) w Punktach Pomocy prowadzonych przez naszych Partnerów.

Zasady:
– 1 paczka przeznaczona jest dla jednej rodziny
– konieczne było przedstawienie dokumentacji potwierdzającej datę wjazdu do Polski oraz ewentualna dokumentacji potwierdzającej przynależność do jednej z niżej wskazanych grup:
a) osoby starsze powyżej 65 roku życia
b) rodziny wielodzietne (z 3 lub większą ilością dzieci)
c) osoby niepełnosprawne
d) osoby przewlekle chore
e) kobiety w ciąży i wychowujący dziecko do 12 miesiąca życia

Miejsce wydawania: Sklep Charytatywny „Dar Serca” w Toruniu ul. Gagarina 152 prowadzony przez Królewskie Dziedzińce – Fundacja i Dom Modlitwy w Toruniu. Akcja finansowana w ramach Funduszu Pomocy i wsparcia: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Mikołaj Bogdanowicz.

Udostępnij