#pomagamUkrainie

Spotkanie organizacji pozarządowych

W ubiegłym tygodniu w Toruniu odbyło się spotkanie kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup działających na rzecz osób pokrzywdzonych wojną na Ukrainie. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy, zdefiniowanie problemów i skuteczniejsze niesienie pomocy.

Spotkanie pozwoliło wymienić się informacjami na temat prowadzonych działań pomocowych, określić obszary działań, zdefiniować problemy oraz wypracować rozwiązania w ramach akcji pomocowej osobom uchodźczym w Polsce oraz pokrzywdzonym wojną na Ukrainie.

Zgromadzeni jednogłośnie zadeklarowali chęć partnerskiej współpracy i odbywania kolejnych regularnych spotkań na żywo oraz stworzenia grupy wymiany informacji za pomocą środków zdalnych, a także wspólnych rozmów z organami administracji samorządowej i rządowej. Powstała w ramach spotkania sieć współpracy jest otwarta również dla innych organizacji i inicjatyw w regionie.

Udostępnij