społeczne

Forum „Razem”

Forum „Razem”

Wraz z innymi organizacjami działającymi w ramach Forum Razem braliśmy udział w opracowaniu wytycznych dotyczących współpracy organizacji krajowych z organizacjami międzynarodowymi i granto-dawcami. Zachęcamy do zapoznania się z efektem pracy i wdrożenia wytycznych w swojej działalności.

Dziękujemy za owocną współpracę!

Udostępnij