#pomagamUkrainie

Zasady przekazywania darów NGO

Prezentujemy podstawowe zasady zbiórki prowadzonej przez Organizacje Pozarządowe i Grupy Nieformalne.

Jeżeli jesteś przedstawicielem 3 sektora i masz pytania – możesz skontaktować się z Koordynatorami pomocy ze strony NGO. Kontakt znajdziesz na infografice.

Udostępnij