#pomagamUkrainiespołeczne

Spotkanie na Dworcu

W mijającym tygodniu na Dworcu PKP Toruń Główny po raz kolejny spotkali się przedstawiciele organizacji działających z sferze pomocy humanitarnej oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji z Torunia i okolic. Spotkanie pozwoliło na pracę nad konkretnymi rozwiązaniami oraz dalsze zacieśnienie współpracy.

Oprócz organizacji biorących udział w poprzednim spotkaniu (Fundacja New Story, Centrum Integracji Łącznik, Fundacja Emic, Stowarzyszenie Dobra dla dobra, Słowianin, Pomoc Ukrainie Fort 1 Toruń, Królewskie Dziedzińce – Fundacja i Dom Modlitwy w Toruniu, Fundacja Pro Omnis, Fundacja Studio M6, Toruński Sztab Pomocy Ukrainie;

do grupy dołączyły również: OWES Toruń, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Stowarzyszenie Tilia oraz toruński Polski Czerwony Krzyż.

Udostępnij