#pomagamUkrainiespołeczne

Prezentacja

Prezentacja

Dziś na zaproszenie Agencji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) wraz z innymi uczestnikami akcji humanitarnej braliśmy udział w prezentacji Regionalnego Planu Reagowania na sytuację na Ukrainie, którego jesteśmy częścią.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele polskiego rządu, agencji międzynarodowych oraz korpus dyplomatyczny, w tym Ambasadorzy kilkunastu krajów.

Wierzymy, że deklaracje, które padły o zwiększeniu wsparcia dla Polski ze strony społeczności międzynarodowej, zostaną wdrożone już niedługo w życie – a tym samym polskie społeczeństwo zostanie odciążone. Bardzo się cieszymy, że wielokrotnego podkreślane przez nas zaangażowanie małych lokalnych organizacji i wsparcie dla nich jest jednym z priorytetów Planu Reagowania.

Udostępnij