#pomagamUkrainiespołeczne

Odwiedzamy kwaterunki

Odwiedzamy kwaterunki

W ostatnim czasie odwiedzamy miejsca zakwaterowania zbiorowego w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Przeprowadzamy spotkania grupowe i konsultacje indywidualne. Jest to część z działań mających na celu włączenie społeczne – ekonomiczne osób, które przybyły do Polski z Ukrainy w wyniku wojny. Przy okazji trzeba podkreślić, że zdecydowana większość osób podjęła w Polsce pracę, często uzupełniając braki w niektórych sektorach gospodarki.

Działania prowadzimy we współpracy z Fundacją Pro Omnis, Fundacją Chcepomagam, Chorągwią Kujawsko-Pomorskiego ZHP im. Mikołaja Kopernika.

Dziękujemy za wsparcie i zaufanie Kujawsko-Pomorskiemu Urządowi Wojewódzkiemu. Bez was nie byłoby nas tutaj!

Udostępnij