#pomagamUkrainiespołeczne

Nie przestaniemy pomagać!

Nie przestaniemy pomagać!

Współpraca na rzecz uchodźców z Ukrainy nadal trwa. Dzięki wsparciu z Funduszu Pomocy będziemy kontynuowali nasze działania.

Ponadto w najbliższym czasie rozszerzymy nasza aktywność w zakresie pomocy poradniczej i asystenckiej. Jako jedna z trzech organizacji w najbliższych miesiącach wdrożymy również program aktywizacji społeczno-ekonomicznej dla osób pozostających w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego.

Warto nadmienić, że większość osób z Ukrainy na terenie naszego województwa, które są zdolne do pracy – podjęło zatrudnienie.

Udostępnij