#pomagamUkrainie

Działamy na wielu frontach

Działamy na wielu frontach

Praca zespołowa przynosi świetne efekty. Dzisiejszy maraton pomocy jest tego świetnym przykładem. Bez dobrze skoordynowanej współpracy między wolontariuszami nic z tego by się nie wyszło.

Warto wspomnieć, że część naszych wolontariuszy pracowała we Włocławku wraz z Spółdzielnią Socjalną „Empatia”, a inna część w Toruniu wraz z Królewskim Dziedzińcem – Fundacja i Dom Modlitwy w Toruniu! Wiemy po co i dla kogo stoimy na naszych stanowiskach! Staramy się dla wszystkich potrzebujących, niezależnie od narodowości. Każda udzielone przez nas wsparcie to ogrom pracy i za każdym razem chcemy robić więcej i więcej!

Oczywiście, ta akcja pomocowa nie odbyłaby się bez naszych sponsorów i partnerów: Bank Żywności w Grudziądzu, Cuiavia.org., Agros Sp.z o.o oraz w ramach finansowania Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Z Wami możemy więcej!

Udostępnij