#pomagamUkrainie

УВАГА / UWAGA

понеділка, 4 вересня 2023 року, під час першого отримання гуманітарної допомоги в благодійному магазині «Дар серця» необхідно пред’явити оригінали паспортів та підтвердити номери PESEL усіх членів родини.
В зв’язку з численними поверненнями в Україну та прибуттям нових осіб до Польщі  маємо необхідність періодично верифікувати кількість людей, які знаходяться на території Куявсько-Поморського воєводства.
У випадку осіб з Влоцлавка та гміни Александрів – Куявської перевірка відбудеться на наступних видачах гуманітарної допомоги в цих містах.
Верифікація стосується тих, хто оформив соціальну картку до 01 травня 2023 року.

—-

Od poniedziałku 4 września przy pierwszym odbiorze pomocy humanitarne w sklepie charytatywnym „Dar serca” konieczne jest zebranie ze sobą oryginału paszportu i potwierdzenie PESELU wszystkich członków rodziny.
W związku z licznymi powrotami na Ukrainę i przyjazdami nowych osób do Polski, konieczna jest okresowa weryfikacja liczby osób zostających na terytorium województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W przypadku osób z Włocławku i gminy Aleksandrów-Kujawskiej weryfikacja będzie miała miejsce przy kolejnej akcji przekazywania pomocy humanitarnej w tych miastach. Dotyczy osób które rejestrowali się do kart społecznych przed 01 maja.

Udostępnij